Právne zmienky

Vydavateľ

Vlastník a vydavateľ tejto webovej stránky sú Mailo registrovaní podľa francúzskych zákonov s kapitálom 75 000 €.

Zaregistrovaný v Créteil RCS / francúzskom obchodnom registri pod číslom 851585547

IČ DPH: FR44851585547

E-mailový kontakt: contact@mailo.com

Hlavný vydavateľ: Ewa Augustyn

Foto úver: www.freepik.com, pixabay.com

Hostiteľ

Tento web hosťuje Ecritel.
19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris – France
www.ecritel.fr