Kto sme?

postel.bzh

Postel.bzh je bretónska pošta bez reklám, ktorá rešpektuje vaše súkromie. Je to služba združenia www.bzh , ktorú prevádzkuje Mailo.

Asociácia www.bzh

Združenie www.bzh je register spravujúci internetové rozšírenie .bzh. Na základe poverenia ICANN, organizácie regulujúcej internet globálne, spravuje a propaguje toto digitálne územie venované Bretónsku, jeho kultúre a jazykom..

Kto je Mailo?

Výsledkom 20-ročných skúseností spoločnosti Mail Object je Mailo 100% európska poštová služba, ktorá používateľom zaručuje opätovné získanie kontroly nad svojimi údajmi a sprevádza ich pri používaní webovej stránky.

Tým, že ponúka celý rad služieb, funkcií a možností prispôsobenia, Mailo spĺňa všetky typy potrieb: individuálne, rodinné, asociatívne alebo profesionálne. Okrem e-mailu získajú používatelia Mailo kalendár, úložný priestor a nástroje na zdieľanie.

Mailo ponúka responzívnu a prispôsobenú zákaznícku podporu. Výmeny s používateľmi sú jadrom procesu neustáleho zlepšovania platformy.

?>