Kim jesteśmy?

postel.bzh

Postel.bzh to poczta bretońska, bez reklam, która szanuje Twoją prywatność. Jest to usługa stowarzyszenia www.bzh obsługiwana przez Mailo.

Stowarzyszenie www.bzh

Stowarzyszenie www.bzh jest rejestrem zarządzającym rozszerzeniem internetowym .bzh. Z delegacji ICANN, organizacji regulującej Internet na całym świecie, zarządza i promuje to cyfrowe terytorium poświęcone Bretanii, jej kulturze i językom.

Kto to jest Mailo ?

Wynikiem 20 lat doświadczenia firmy Mail Object, Mailo jest w 100% europejska usługa pocztowa, która gwarantuje użytkownikom odzyskanie kontroli nad swoimi danymi i towarzyszy im w etycznym i odpowiedzialnym korzystaniu z Sieć.

Oferując pełen zakres usług, funkcji i opcji dostosowywania, Mailo spełnia wszystkie typy potrzeb: indywidualne, rodzinne, zrzeszeniowe i zawodowe. Oprócz poczty e-mail Mailo użytkownicy otrzymują kalendarz, miejsce do przechowywania i narzędzia do udostępniania.

Mailo oferuje responsywną i spersonalizowaną obsługę klienta. Podstawą procesu ciągłego doskonalenia platformy są wymiany z użytkownikami.

?>