Mencions legals

Editor

El propietari i editor d'aquest site web són Mailo amparat sota la lley francesa amb un capital de 75 000 €.

Registrat al registre de comerç de Créteil sota el nº 851585547

Número de registre VAT: FR44851585547

Contacte per email: contact@mailo.com

Editor en cap: Ewa Augustyn

Crèdit fotogràfic: www.freepik.com, pixabay.com

Amfitrió

Aquest lloc web està allotjat per Ecritel.
19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris – France
www.ecritel.fr