Disc virtual

Teniu un disc virtual a postel.bzh. El podeu utilitzar per emmagatzemar documents i accedir-hi des de qualsevol equip amb accés a Internet.

Per utilitzar la Cloud, que es per emmagatzemar arxius de forma online, imatges i documents que puguis necessitar en qualsevol lloc i qualsevol moment , com arxius que tinguessis en un USB.

Els arxius emmagatzemats al postel.bzh disc virtual estan assegurats i pots accedir a ells des de qualsevol lloc, a través d'un ordinador, tablet o smartphone. També pots crear un accés directe al postel.bzh disc dur virtual al teu ordinador, com si fos un disc dur local.

El disc virtual té una capacitat de 5 GB. Aquesta capacitat es pot ampliar fins a 500 GB amb els paquets Premium+, amb els quals es comparteix l'espai d'emmagatzematge entre el correu i el disc virtual.

Es pot accedir al disc virtual on els documents i/o fotos son emmagatzemats:

  • pel webmail
  • per un client o software de FTP
  • amb un client o software de WebDAV

Podeu compartir qualsevol directori del disc virtual amb altres usuaris, encara que no tinguin una adreça de correu electrònic de postel.bzh. Altres usuaris de postel.bzh també poden compartir documents del seu disc virtual amb vosaltres.