Virtualni disk

Imate virtualni disk na postel.bzh. Možete ga koristiti za čuvanje dokumenata i pristup njima s bilo kojeg računara s pristupom Internetu.

Da biste koristili Cloud, to jest za pohranu datoteka, slika i dokumenata na mreži, koje vam trebaju bilo gdje i u bilo koje vrijeme, baš kao i datoteke koje biste pohranili na USB stick.

Datoteke pohranjene na postel.bzh virtualnom disku su sigurne i može im se pristupiti s bilo kojeg mjesta, putem računara, tableta ili pametnog telefona. Takođe možete stvoriti prečicu do postel.bzh virtualnog diska na radnoj površini računara da biste mu pristupili kao da je lokalni tvrdi disk.

Virtuelni disk ima kapacitet od 5 GB. Ovaj se kapacitet može proširiti do 500 GB paketima Premium+, s kojima se prostor za pohranu dijeli između pošte i virtualnog diska.

Do virtualnog diska na kojem se čuvaju dokumenti i / ili fotografije može se doći:

  • u web mailu
  • sa FTP klijentom ili softverom
  • sa WebDAV klijentom ili softverom

Možete podijeliti bilo koji direktorij vašeg virtualnog diska s drugim korisnicima, čak i ako nemaju postel.bzh e-adresu. Ostali postel.bzh korisnici takođe mogu podijeliti dokumente sa svog virtualnog diska s vama.