Virtualni disk

Imate virtualni disk na postel.bzh. Možete ga koristiti za pohranu dokumenata i pristup njima s bilo kojeg računala s pristupom Internetu.

Da biste koristili Cloud, to jest za internetsko spremanje datoteka, slika i dokumenata koji vam trebaju bilo gdje i u bilo kojem trenutku, baš kao i datoteke koje biste pohranili na USB stick.

Datoteke pohranjene na postel.bzh virtualnom disku su sigurne i može im se pristupiti s bilo kojeg mjesta, putem računala, tableta ili pametnog telefona. Također možete stvoriti prečac do postel.bzh virtualnog diska na radnoj površini računala da biste mu pristupili kao da je lokalni tvrdi disk.

Virtualni disk ima kapacitet 5 GB. Ovaj se kapacitet može proširiti do 500 GB s paketima Premium+, s kojima se prostor za pohranu dijeli između pošte i virtualnog diska.

Do virtualnog diska na kojem su pohranjeni dokumenti i / ili fotografije može se doći:

  • u web pošti
  • s FTP klijentom ili softverom
  • s WebDAV klijentom ili softverom

Možete podijeliti bilo koji direktorij vašeg virtualnog diska s drugim korisnicima, čak i ako nemaju postel.bzh e-adresu. Ostali postel.bzh korisnici također mogu podijeliti dokumente sa svog virtualnog diska s vama.