Yasal ifadeler

Yayımcı

Bu web sitesinin sahibi ve yayıncısı, Mailo Fransız yasaları kapsamında 75 000 € sermaye ile kurulmuştur.

Créteil RCS / Fransız Ticaret Siciline 851585547 numarasıyla kayıtlıdır

KDV kayıt numarası: FR44851585547

E-posta iletişim: contact@mailo.com

Baş yayıncı: Ewa Augustyn

Fotoğraf kredisi: www.freepik.com, pixabay.com

Ev sahibi

Bu web sitesi Ecritel tarafından barındırılmaktadır.
19 rue Alphonse de Neuville
75017 Paris – France
www.ecritel.fr