שירותי postel.bzh

מערך שירותים מקיף

 • מערכת דואר עשירה בתכונות
 • פנקס כתובות נגיש בכל מקום
 • דיסק וירטואלי לאחסון מסמכים באופן מקוון
 • אלבומי תמונות לשיתוף עם חברים ובני משפחה
 • לוח שנה לניהול לוח הזמנים
 • שם דומיין להתאמה אישית של כתובות דואר אלקטרוני
 • אירוח אתר

שירותים נגישים בכל מקום

 • דואר אינטרנט לכל המחשבים
 • גישה ל- IMAP4 ו- POP3 עבור לקוחות דואר
 • יישום נייד עבור Android, iOS
 • הסנכרון של דואר, פנקס כתובות ויומן עם מסופים ניידים