Odjemalec IMAP4 / POP3

postel.bzh lahko dostopa kateri koli poštni odjemalec (na primer Thunderbird, Outlook Express, Outlook, Eudora...), ki podpira enega od naslednjih protokolov:

  • IMAP4
  • POP3

IMAP4 protokol

S protokolom IMAP4 poštni odjemalec dobi dostop do sporočil, shranjenih na strežniku, v mapi Prejeto in vseh poštnih mapah. Če izbrišete ali premaknete sporočilo s poštnim odjemalcem, se sprememba izvede neposredno na strežniku. Sporočila se nikoli ne podvajajo in poštni odjemalec ne hrani lokalne kopije.

E-pošta, ki jo pošlje poštni odjemalec, se shrani v poštni predal na strežniku. Nabiralnik na strežniku ostaja referenčna točka s sporočili.

Protokol IMAP4 je popolnoma primeren za uporabo poštnega sistema iz več naprav (računalnikov ali telefonov).

POP3 protokol

S protokolom POP3 poštni odjemalec naloži vso pošto, prejeto v mapo Prejeto, in obdrži lokalno kopijo. Programska oprema za sporočanje lahko, odvisno od konfiguracije, izbriše ali obdrži pošto na strežniku.

Pošta, ki jo pošlje poštni odjemalec, se lokalno shrani na terminalu.

Poštni odjemalec ne sinhronizira poštnih map, razen mape Prejeto.

Protokol POP3 ni primeren za dostop do poštnega sistema iz več naprav (računalnikov ali telefonov).

Konfiguracija računa postel.bzh

Stran <?php print((($_t=ea_txtdyn($GLOBALS['s_ea'],10,'^synchronization'))?$GLOBALS['o_txtdyn'][array_key_first($GLOBALS['o_txtdyn']=(isset($GLOBALS['o_txtdyn'])?array_merge($_t,$GLOBALS['o_txtdyn']):$_t))]:''))?>, ki jo lahko odprete v meniju Možnosti, določa vse parametre, ki jih je treba uporabiti v poštnem odjemalcu za konfiguracijo računa IMAP4 ali POP3.