PGP-kryptering

PGP är ett verktyg som möjliggör kryptering och signatur via e-post.

  • Kryptera ett meddelande säkerställer avsändaren att endast mottagarna kommer att kunna dekryptera och därmed läsa meddelandet och dess potentiella bilagor.
  • Att signera ett meddelande säkerställer avsändarens identitet till mottagarna.

PGP är en förkortning av Pretty Good Privacy.


postel.bzh föreslår en PGP-integrering på serversidan som en pålitlig tredje part.

PGP-integrationen i postel.bzh har följande egenskaper:

  • integrerad webbmailintegration (PGP/MIME)
  • skicka och ta emot PGP-e-post
  • hantering av signaturen och kryptering av e-post
  • drift oberoende av klienten, vilket möjliggör en likvärdig användning på alla enheter
  • potentiella bilagor också krypteras i meddelandet och även deras närvaro är inte synlig utan dekryptering
  • Emellertid är ämnet för e-postmeddelandet inte krypterat och får inte innehålla känslig information
  • generering av privata / offentliga PGP-nyckelpar
  • import / export av PGP-nycklar genererade på postel.bzh eller med andra verktyg

Som en pålitlig tredje part förbinder sig postel.bzh att säkerställa maximal säkerhet för användarnas PGP-nycklar.


Användare som vill använda PGP utan en betrodd tredje part måste installera en e-postprogramvara med kryptografiska funktioner på varje enhet som används för att komma åt de krypterade e-postmeddelandena.